Kącik wiedzy

IS098-056„ Dojrzewanie to jest naprawdę syf! Dobrze, ze przechodzi się przez to tylko raz!” Eric-Emmanuel Schmitt, Oskar i Pani Róża.

Psychoterapia młodzieży skierowana jest do adolescentów w wieku od 13 do 19 lat, którzy zmagają się z przeróżnymi trudnościami pojawiającymi się w tym okresie życia. Te trudności mogą przybierać różną formę od izolacji, zamknięcia się w sobie, lęku przed innymi ludźmi, przez eksperymentowanie z używkami, ekstremalnymi zachowaniami, po agresje, łamanie prawa, zachowania autodestrukcyjne.

Okres dorastania wiąże się z wieloma zmianami, przede wszystkim biologicznymi. Zmienia się waga, wzrost, pierwszorzędowe i drugorzędowe cechy płciowe, a to oznacza zmianę psychicznego obrazu siebie i relacji z innymi. To okres, w którym pojawia się wiele trudności, z którymi młody człowiek musi się zmierzyć.

Kryzys młodzieżowy może być przeżywany na różne sposoby, młody człowiek może  zmierzyć się
z kryzysem i go przezwyciężyć, może podjąć wysiłek pokonania kryzysu, ale sobie z nim nie poradzić, bądź w ogóle nie wchodzi w kryzys, nie podejmuje wysiłku. Każdy z tych trzech sposobów przeżywania dojrzewania, związany jest z emocjonalnym obciążeniem i wiąże się z psychicznym
i fizycznym trudem.

Psychoterapia młodzieży jest szczególną forma pomocy młodemu człowiekowi, który z rozwojowymi trudnościami sam sobie nie radzi i potrzebuje wsparcia, pomocy, zrozumienia, wyjaśnienia tego co się z nim dzieje. Relacja terapeutyczna stwarza młodemu człowiekowi przestrzeń do szukania odpowiedzi na pytania; kim jestem, czego pragnę, jakie jest poczucie mojej wartości, dlaczego tak postrzegam siebie i innych.