Kącik wiedzy

psychoterapia indywidualnaPsychoterapia indywidualna to proces leczenia, podczas którego dokonuje się zmiana w wewnętrznym świecie pacjenta. Jeśli trudno nam czerpać radość, przeżywać spełnienie, budować trwałe relacje z innymi, podnosić się z trudnych sytuacji, podejmować nowe wyzwania, to  psychoterapia jest przestrzeniom by się temu przyjrzeć, by o tym rozmawiać. Podłożem tych trudności może być tłumiona agresja, strach, lęk, depresja. Jeśli te emocje dezorganizują codzienność, demolują relacje z innymi ludźmi i dekonstruują wewnętrzny spokój, warto się im przyjrzeć.

Jak rozpocząć psychoterapię indywidualną?

Każdy człowiek (w psychoterapii psychodynamicznej zwany pacjentem) jest szczególny, jego historia wyjątkowa i niepowtarzalna, jego sposób bycia, przeżywania świata, nawiązywania relacji z innymi jest jedyna w swoim rodzaju. Rozpoczynając psychoterapię indywidualną każdy pacjent może liczyć  na indywidualne podejście, na dostosowanie założeń procesu terapeutycznego do jego potrzeb, wrażliwości i trudności z jakimi zgłasza się do psychoterapeuty.

To w relacji i dialogu z pacjentem buduje się diagnozę terapeutyczną i ustala cele terapii.

Rola terapeuty w psychoterapii indywidualnej

Zadaniem terapeuty jest zatem bycie w relacji z pacjentem, z której czerpie materiał do analizy objawów i udzielanie  pomocy psychologicznej.

Psychoterapia indywidualna to spotkanie dwóch osób, podczas którego terapeuta towarzyszy uzdrawianiu pacjenta. Pomaga uczynić świadomym to co nieświadome, tak by pacjent rozumiejąc nieświadome i dokonując zmian, mógł poprawić jakość swojego życia.